535 931 931

Borelioza i przewlekłe choroby infekcyjne - Borelioza i choroby odkleszczowe

W Centrum Medycznym Św. Łukasza leczymy według zaleceń ILADS. ILADS to International Lyme and Associated Diseases Society (Międzynarodowe Stowarzyszenie Boreliozy i Chorób Towarzyszących).

 

ILADS jest wielodyscyplinarnym stowarzyszeniem medycznym zajmującym się:

 

W tych trzech sferach ILADS różni się od podejścia klasycznego.

  1. Diagnostyka Boreliozy nie kończy się na teście ELISA i badaniu Western Blot. Opiera się na dokładnym zebraniu wywiadu (np. zawarty na stronie Kwestionariusz Dr Horowitza) oraz dodatkowych badaniach takich jak PCR, LTT borrelia, frakcja limfocytów CD57, Krążące Kompleksy Immunologiczne (KKI).

  2. Leczenie w przypadku choroby przewlekłej zazwyczaj jest długotrwałe i polega na przyjmowaniu kilku antybiotyków. Celem jest poprawa stanu klinicznego potwierdzona badaniami dodatkowymi.

  3. Przewlekła borelioza często jest związana z innymi chorobami, które również odpowiadają za objawy i wymagają leczenia (Bartonelloza, Babeszjoza, Ehrlichioza, Mykoplazmoza i inne).

Każdy pacjent jest inny i przebieg choroby jest inny. Nie ma uniwersalnego schematu leczenia dla każdego. W czasie terapii dostosowując się do aktualnego stanu i potrzeb Pacjenta, schemat leczenia ulega zmianom. Odpowiadając jednak na Państwa pytania możemy wyróżnić 3 sposoby leczenia chorób odkleszczowych. Leczenie naszych Pacjentów jest zazwyczaj kombinacją tych wszystkich sposobów.

  1. Terapia antybiotykowa ciągła. W tej terapii większość antybiotyków jest używana codziennie.

  2. Terapia antybiotykowa pulsacyjna lub cykliczna. Antybiotyki są przyjmowane w sposób nieciągły w cyklach dniowych lub tygodniowych.

  3. Terapie naturalne (ziołowe). Wśród używanych  produktów znajdują się między innymi preparaty rekomendowanych amerykańskich firm Nutramedix i Researched Nutritionals.

  4. Zabiegi hipertermii.

Terapie dodatkowe: