535 931 931

Onkologia - chemiowrażliwość

Badanie chemiowrażliwości.

 

Jest to badanie pozwalające określić wpływ różnych leków na redukcję żywotności komórek nowotworowych. Wykorzystuje się je w celu ustalenia jaki lek będzie najbardziej efektywny w leczeniu choroby nowotworowej (np. raka, mięsaka) u konkretnego Pacjenta. Oznaczanie chemiowrażliwości jest podobne do antybiogramu wykonywanego rutynowo w infekcjach bakteryjnych – pozwala określić jaki procent komórek nowotworowych umiera w roztworze różnych leków. Dla lekarza prowadzącego jest to nieoceniona informacja pozwalająca stwierdzić, który lek nie ma szans na powodzenie, a który najlepiej rokuje. Dzięki temu można stworzyć zindywidualizowany plan leczenia konkretnego Pacjenta pozwalający na jego wyleczenie lub poprawę rokowania.

Możliwe jest oznaczanie skuteczności zarówno klasycznych cytostatyków (chemioterapia) jak i terapii naturalnych, np. ziół, wlewów z wit. C, selenu itd. Pozwala to na zindywidualizowaną terapię konwencjonalną lub też na uzupełnienie jej o zabiegi z zakresu tzn. onkologii integracyjnej.

Istnieje również możliwość oznaczania wrażliwości komórek nowotworowych na leki podawanie w warunkach zwiększonej temperatury (tzn. razem z hipertermią).

Chemiowrażliwość można oznaczać zarówno ze świeżej tkanki guza (bezpośrednio po operacji) jak i z krwi z tzw. krążących komórek guza (CTC). Ta ostatnia metoda jest szczególnie interesująca, ponieważ może być stosowana często i jest nieinwazyjna.

Możemy oznaczać właściwości komórek nowotworowych zarówno przed leczeniem jak i monitorować przebieg choroby w czasie jej trwania.

Badania chemiowrażliowści niestety nie są w Polsce refundowane.