535 931 931

Hipertermia Gdansk - FAQ

Na jakiej podstawie pacjent jest kierowany na hipertermię?

Skorzystanie z terapii hipertermią jest możliwe po pozytywnym wyniku konsultacji z naszym lekarzem lub inną placówką medyczną oraz otrzymaniu zlecenia lekarskiego.

Jak przebiega terapia hipertermii?

Pacjent leży na łóżku do hipertermii, na którym temperatura jego ciała jest podnoszona od 38,5 do 40,5°C, zgodnie ze zleceniem lekarskim. Dochodzenie do tej temperatury trwa od 45 do 60 minut.

Po dojściu do temperatury docelowej następuje faza faktycznego leczenia, które trwa nawet do kilku godzin, podczas której temperatura ciała pacjenta jest utrzymywana na poziomie wskazanym przez lekarza.

W końcowej fazie temperatura ciała pacjenta jest obniżana do naturalnej temperatury pacjenta przed zabiegiem.

Po zabiegu pacjent trafia do gabinetu relaksacyjnego, gdzie może odpocząć po terapii przed opuszczeniem naszej przychodni.

Jak przebiega zabieg hipertermii?

1. Pacjent uczestniczy w zabiegu nago.
2. Lampy naświetlające umieszczone są wyłącznie pod pacjentem w celu ochrony oczu.
3. Pacjent leży na siatce co powoduje, że pot z pleców, tułowia i nóg jest cały czas odprowadzany.
4. Górna część ciała pacjenta jest okryta aż po szyję białym bawełnianym prześcieradłem i dodatkowo folią aluminiową, która zapewnia max utrzymanie temperatury ciała pacjenta podczas zabiegu.
5. Cały czas jest obecna  opieka medyczna.
6. Po zabiegu pacjent przechodzi do pokoju relaksacyjnego, w którym może odpocząć w pozycji leżącej przy muzyce relaksacyjnej.

Jak długo trwa terapia hipertermii?

O całej terapii decyduje lekarz prowadzący określając indywidualnie dla każdego pacjenta: docelową temperaturę ciała podczas zabiegu, czas trwania pojedynczego zabiegu i łączną ilość zabiegów w całej terapii.

Jakie warunki trzeba spełnić by dostać się na leczenie?

Aby dostać się na leczenie do naszego Centrum należy umówić się na wizytę lekarską, na której lekarz po zapoznaniu się z dostarczonymi wynikami badań i badaniu fizykalnym zadecyduje czy pacjent niema przeciwskazań do leczenia hipertermią a następnie w przypadku kwalifikacji stworzy indywidualny plan leczenia pacjenta.

Czy można korzystać z hipertermii podczas leczenia innymi metodami leczenia np. chemioterapią i radioterapią?

Hipertermia jest wykorzystywana podczas leczenia chemioterapią i radioterapią. W niektórych ośrodkach medycznych hipertermia jest podawana nawet w trakcie chemioterapii i/lub radioterapii. Dzięki temu połączeniu możliwe jest znaczne zwiększenie efektów leczenia.

Jakie rodzaje chorób nowotworowych są podatne na leczenie hipertermią?

Hipertermia może być stosowana w przypadku wszystkich typów nowotworów poza nowotworami krwi.

Czy hipertermia działa przeciwbólowo?

Tak, hipertermia wykazuje działanie przeciwbólowe. Jest szczególnie skuteczna w leczeniu chronicznych bólów pleców, fibromialgii, nerwobólach, migrenach.

Czy terapie hipertermią są bolesne?

Hipertermia nie niszczy zdrowych tkanek i jest nieinwazyjną metodą terapeutyczną, nietoksyczną, bezbolesną.

Czy hipertermia wymaga hospitalizacji pacjenta?

Nie, hipertermia nie wymagającą pobytu w szpitalu.

Jak pacjent powinien się przygotować do zabiegu hipertermii?

Zabieg nie wymaga od pacjenta przygotowań przed zabiegiem hipertermii.