535 931 931

Medycyna z misją

Medycyna jest naszą misją.

W dobie komercjalizacji często zapomina się, że ci, którzy pracują w branży medycznej, muszą zachować poczucie szczególnego powołania, aby na co dzień mierzyć się z ludzkimi  słabościami. Z takiego podejścia wynikają nasze priorytety: poszanowanie godności każdego człowieka i zaangażowanie w proces leczenia.

Wyróżnia nas kompleksowość.

W naszym Centrum zapewniamy zintegrowane podejście do diagnostyki i leczenia, dzięki czemu skutecznie pomagamy Pacjentom. Doświadczony zespół lekarzy wykorzystując szeroki wachlarz badań diagnostycznych, wspólnie pracuje nad postawieniem właściwej diagnozy. Dopiero wówczas wdrażane jest leczenie najbardziej optymalne dla danego Pacjenta.

Nie zadowala nas przeciętność.

Cechuje nas innowacyjność i najwyższa jakość. Bazując na doświadczeniu i sprawdzonych metodach, wciąż szukamy rozwiązań wśród najnowszych osiągnięć medycyny. Zajmujemy się kompleksową diagnostyką i leczeniem chorób przewlekłych także u tych pacjentów, którzy wyczerpali standardowe możliwości leczenia. Nieustannie się rozwijamy.

Leczymy wg zasad praktyki lekarskiej opartej na dowodach (ang. Evidence-based practice, EBP)

EBP to połączenie doświadczenia klinicznego, wartości, którymi kieruje się pacjent i najlepszych dostępnych wyników badawczych w procesie decydowania o opiece nad pacjentem. Doświadczenie kliniczne odnosi się do zebranej wiedzy praktycznej lekarza, jego edukacji i umiejętności. Pacjent z kolei wnosi swoje preferencje, troski, oczekiwania i priorytety. Najlepsze dowody badawcze zwykle znajduje się w badaniach o znaczeniu klinicznym przeprowadzonych przy użyciu rzetelnej metodologii.

(definicja EBP Evidence-based medicine podana w 2002 r. przez Davida Sacketta, ojca współczesnej EBM)

Zwróćmy uwagę na trzy składowe praktyki lekarskiej stosującej medycynę opartą o dowody:

1. Doświadczenie kliniczne lekarza. To przywrócenie podmiotowości lekarzowi. Nie jest on urzędnikiem ślepo wypełniającym zalecenia. Czerpiąc ze swojego doświadczenia i dostępnej wiedzy proponuje choremu terapię, szanując jego preferencje.

2. Wartości, którymi kieruje się pacjent. To przywrócenie godności choremu, który jako partner uczestniczy w procesie swojego leczenia. On o nim decyduje.

3. Najlepsza wiedza. To ciągłe poszukiwanie prawdy. To ciągłe szukanie dowodów i jednocześnie otwartość na nowe idee.

Uważamy, że jest to najbardziej zdrowa wizja praktykowania medycyny i dlatego budujemy Centrum Medyczne Św. Łukasza na tych trzech fundamentach.