535 931 931

Pozostałe Usługi Medyczne - Psycholog

Skorzystaj z psychoterapii lub jednorazowej konsultacji psychologicznej, gdy:

Pierwsze spotkanie ma charakter konsultacyjny i może być  jednorazowym spotkaniem lub wstępem do psychoterapii.